اخذ شهروندی کانادا

شهروندی کانادا

پس از آن که به عنوان یک مهاجر جدید، از نظر تمام نیازهای مرتبط با اسکان اولیه خود مورد توجه قرار گرفتید و در مدت زمان کافی با وضعیت اقامت دائم در کانادا بسر بردید، اکنون زمان آن فرا می رسد که در مورد شهروند شدن کانادا فکر کنید. شهروند شدن، حقوق و مسئولیت هایی را برای شما ایجاد می کند. یکی از تفاوت های اصلی بین وضعیت اقامت دائم و وضعیت شهروندی برای افراد 18 سال سن و یا بالاتر، حق دادن رأی در انتخابات دموکراتیک می باشد.

مدرک شهروندی کانادا یک سندی است که نشان می دهد شما شهروند کانادا هستید و می توانید با استفاده از آن برای پاسپورت کانادایی اقدام کنید. 
ارزش های کانادایی شامل آزادی، احترام به تفاوت های فرهنگی و تعهد به امور اجتماعی است.کانادایی ها افتخار می کنید که ملتی صلح طلب هستند. در واقع، کانادایی ها به عنوان نیروهای حافظ صلح در بسیاری از کشورهای جهان شناخته می شوند.کانادا کشوری بزرگ با جمعیت کم است. کانادایی ها  یک سبک منحصر به فرد فدرال را توسعه داده اند،حکومتی که مبتنی بر سازش و همزیستی است. مردم این کشور برای دموکراسی خود ارزش قائل هستند وشهروندان تشویق می شوند تا سهم خود را انجام دهند. تمامی قوانین مبتنی بر ارزش های دموکراتیک هستند.

 

هدف از آزمون شهروندی کانادا چیست؟

همه افراد بین 18 تا 54 سال در زمان درخواست شهروندی باید در آزمون شهروندی شرکت کنند. از این آزمون برای تعیین اینکه آیا دانش کافی در مورد کانادا، زندگی در کانادا، مسئولیت ها و امتیازات شهروندی دارد یا خیر استفاده می شود.

 

مزایای شهروندی کانادا

 • شهروندان کانادایی واجد شرایط مشاغل بیشتر هستند.
 • شهروندان کانادایی حق رای دارند و می توانند در رویداد های سیاسی شرکت کنند.
 • شهروندان کانادایی می توانند با پاسپورت کانادایی سفر کنند.
 • شهروندان کانادایی هرگز نباید نگران از دست دادن موقعیت خود باشند.
 • شهروندان کانادایی نیازی به تمدید اسناد مهاجرتی خود ندارند.

 

تفاوت شهروندی کانادا و کارت پی ار کانادا

شهروندی کانادا به این معنی است که شما شهروند کانادا هستید، حتی اگر در این کشور متولد نشده باشید. شما حق رای دادن در انتخابات کانادا، نقل مکان در هر نقطه از کشور و حمایت قوانین کانادا را خواهید داشت. همچنین می توانید بدون هیچ محدودیتی از کشور خارج شده و در صورت تمایل دوباره وارد شوید. شما صاحب پاسپورت کانادایی خود خواهید شد. اما کارت پی ار فقط اقامت دائم این کشور را به شما می دهد و شما هنوز شهروند کشور مبدا خود هستید و نمی توانید کاملا از مزایای شهروند کانادا استفاده کنید.
 

اگر این شرایط را داشته باشید شما شهروند کانادا نیستید:

 •  شما از یک پدر و مادری در کانادا که دیپلمات خارجی بودند متولد شدید.
 •  تابعیت کانادایی بنا بر دلایلی از شما سلب شده باشد.
 •  شما تابعیت کانادا را رها کرده اید و برای دریافت دوباره آن اقدام نکرده اید. 
 •  با یک شهروند کانادایی ازدواج کرده اید. 
 •  از طریق یک شهروند کانادایی، تابعیت شما پذیرفته شده است. 
 •  درخواست پناهندگی شما قبول شده باشد. 
 •  شما سالها به عنوان مقیم دائم کانادا در این کشور زندگی کرده اید. 
 •  افرادی که در تاریخ 28/1/1388 یا بعد از این تاریخ از والدین کانادایی در خارج از کانادا متولد شده اند اما هیچ یک از والدین در کانادا به دنیا نیامده اند 
با وجود شرایط ذکر شده در بالا الان سیتی زن کانادا نیستید ولی شاید شما بتوانید از طریق یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا اقدام کنید و شهروندی کانادا را دریافت کنید. 

 

اگر یکی از شرایط زیر را داشته باشید شهروند کانادا هستید:

 •  شما در کانادا متولد شده اید اما نه از پدرو مادر که دیپلمات خارجی هستند.
 •  شما به علت تغییر قانون شهروندی، شهروند کانادا شدید. 
 •  شما برای شهروندی اقدام کرده اید و شهروندی را دریافت کرده اید. 
 •  اگر یکی از والدین یا قیم قانونی برای شهروندی شما اقدام کرده و شما در کودکی شهروندی کانادا را دریافت کرده اید. 
 •  شما در خارج از کانادا متولد شده اید و حداقل یکی از والدین بیولوژیکی یا قانونی شما در زمان تولد در کانادا متولد شده اند یا قبل از تولد شما شهروند کانادا بوده اند. 

شهروند نسل اول در کانادا

بعضی اوقات اگر کسی خارج از کانادا به دنیا بیاید، از همان هنگام تولد، شهروند کانادا محسوب خواهد شد و به این فرد شهروند نسل اول  کانادا می گوییم. برای آنکه کسی شهروند نسل اول بشود لازم است که یکی از والدین وی در داخل خاک کانادا به دنیا آمده باشد یا قبل از تولد شما شهروند کانادا بوده اند.همچنین والدین غیر بیولوژیک کانادایی، که والدین قانونی فرزند خود در بدو تولد هستند، می توانند شهروندی کانادا را به فرزندان نسل اول خود که در خارج از کانادا متولد شده‌اند، منتقل کنند. شهروندانی که در کانادا متولد شده اند یا شهروندی را دریافت کرده اند براساس این قانون نسل اول محسوب می شوند. اگر بعد از این تاریخ 28/1/1388 در خارج از کانادا از کانادایی های نسل اول متولد شده باشید می توانید شهروندی کانادا را دریافت کنید. 

اگر قبل از این تاریخ در خارج از کانادا متولد شده باشید و قبلا مدرک شهروندی را دریافت نکرده باشید برای دریافت شهروندی کانادا با مشکل روبه رو می شوید. دولت کانادا نمی تواند شهروندی کسی را از وی بگیرد. تنها مورد استثنا وقتی است که آن فرد برای دریافت شهروندی خود تقلب کرده باشد.

شهروند نسل دوم در کانادا

اگر شما از پدر و مادری که هر دو یا یکی از آنها در کانادا به دنیا آمده یا قبل از تولد شما شهروندی کانادا را کسب کرده به دنیا نیامده باشید، شهروند نسل اول نیستید. شهروند نسل دوم کانادا فردی است که از پدربزرگ و مادربزرگ شهروند کانادا به دنیا آمده ولی در خارج از خاک کانادا و لذا نمی تواند شهروندی کانادا را کسب کند.
یعنی اگر پدر یا مادر کانادایی تان، شما را در خارج از خاک کانادا به دنیا بیاورند و سپس شما فرزندی در خارج از خاک کانادا به دنیابیاورید این فرزند دیگر شهروند کانادا نخواهد بود و فقط شما شهروندی را کسب کرده اید زیرا فرزند تازه به دنیا آمده نسل دوم می باشد.