اخذ شهروندی کانادا - پاسپورت کانادایی

 

اخذ شهروندی کانادا - پاسپورت کانادایی

 
کانادائی ها مفتخرند که از یکی از ارزشمندترین حقوق شهروندی در جهان برخوردار هستند. شما به عنوان یک شهروند کانادا، می توانید:

 - برای انتخاب یک پست سیاسی رأی بدهید و کاندید شوید.
 - برای پاسپورت کانادا درخواست کنید.
 - آزادانه وارد کانادا شده و از آن خارج شوید.
 - از حقوق کامل اقتصادی و از جمله حق داشتن هر نوع ملکی برخوردار شوید.
 - واجد شرایط دریافت بعضی از مزایای بازنشستگی شوید.

همراه حقوق ذکر شده برای شهروندان کانادا، نوبت به مسئولیت ها هم می رسد. برای بسیاری از کانادایی ها، شهروند خوب بودن به معنی سهیم شدن در جامعه می باشد. مشارکت شما در جامعه،صرف نظر از علاقه شما، توسط دیگران نیز جبران شده و مورد سپاس و قدردانی قرار می گیرد. توسط آنهایی که مانند شما افتخار می کنند که کانادا را بعنوان خانه خود انتخاب نموده اند.

پاسپورت کانادا

درخواست شهروندی کانادا


هر ساله حدود 170.000 نفر، شهروند جدید کانادا می شوند. اگر می خواهید برای شهروندی کانادا اقدام کنید، لازم است تا مراحل زیر را به انجام برسانید:
 - کامل بودن شرایط خود را برای شهروند شدن کانادا بررسی کنید
 - برای شهروندی کانادا، درخواست بدهید
 - اگر سن شما بین 14 سال و 54سال است، آزمون شهروندی را انجام دهید
 - اگر 14 ساله یا بیشتر هستید، در مراسم شهروندی شرکت کنید

نکته:

 * والدین یا سرپرست های قانونی کودکان زیر 18 سال می توانند از طرف فرزندان خود تقاضای حق شهروندی کنند.حداقل یکی از والدین یا سرپرست قانونی کودک بایستی پیش از این شهروند کانادا بوده و یا همزمان باید شهروند شدن خود را تقاضا کند.
 * برای شهروند شدن، کودکان خردسال نیز باید وضعیت اقامت دائم را داشته باشند و حداقل 1095 روز در کانادا زندگی کرده باشند.
 * کودکان زیر14 سال و افراد 54ساله و بالاتر مجبور نیستند که آزمون شهروندی را به انجام برسانند.
 * ازدواج با یک فردی سیتی زن کانادا ، باعث سیتی زن شدن نمی شود. ابتدا باید فرد سیتی زن برای همسرش طی پرونده اسپانسرشیپ تقاضای پی آر کند، سپس اگر درکانادا به مدت سه سال حضور  داشت سیتی زن می شود.
 * اگر با یک فرد سیتی زن که خارج از کانادا است ازدواج کنید، به تعداد روزهایی که با فرد سیتی زن هستید (داخل یا خارج از کانادا)، برای پی آر شما محاسبه می شود و شما پی آر خود را حفظ می کنید. 
* برای محاسبه مدت حضور شما در کانادا، طبق قانون شما باید به مدت 3سال کامل طی 5 سال گذشته قبل از ارسال درخواست شهروندی تان در کانادا حضور داشته باشید.
تغییراتی که بلافاصله پس از موافقت سلطنتی با این لایحه در 19 ماه ژوئن 2017 اتفاق افتاد و از این تاریخ اجرایی می شوند:

 
شرایط قانون شهروندی سابق
 
شرایط قانون شهروندی فعلی ( اصلاحیه Bill C-6 )
 
شهروندی کانادا از فردی که متهم به خیانت ، جاسوسی و عملیات تروریستی  بوده و یا در ارتش کشور دیگری عضو بوده که با کشورکانادا مشکل داشت به طور کامل گرفته می شد.
 
این ماده به طور کامل لغو شد. در قانون جدید افراد دو تابعیتی که مجرم شناخته میشوند به دادگاه کانادا رجوع داده میشوند دقیقا مانند دیگر شهروندان کانادا که قانون شکنی می کنند.
 
متقاضیان اگر شهروندی کانادا به آنها اعطا می شد می بایست در خاک کانادا زندگی می کردند.
 
 
این ماده به طور کامل لغو شد. در قانون جدید متقاضیان دیگر لازم نیست پس از دریافت شهروندی در خاک کانادا زندگی کنند این ماده جدید انعطاف پذیری بیشتری به شهروندان کانادایی می دهد که می خواهند برای کار، درس یا مسائل شخصی از کانادا خارج شوند.
 
اداره مهاجرت این اختیار را داشت که حق دریافت شهروندی کانادا را از افراد زیر سن قانونی که والدین آنها موفق به دریافت شهروندی نشده اند را بگیرد.
 
 
افراد زیر سن قانونی اکنون به تنهایی وبدون داشتن والدین کانادایی می توانند برای شهروندی اقدام کنند.
 
در قانون قبل هیچ محدودیتی برای دادن شهروندی به افرادی که مرتکب جرمی شده بودند وجود نداشت.
 
 
شهروندی کانادا به افرادی که مرتکب جرمی شده اند داده نمی شود و آنها نمی توانند سوگند شهروندی بخورند وحضور فیزیکی آنها در مدت زمانی که در زندان بوده اند محاسبه نمی شود.
 
اداره مهاجرت این اختیار را داشت که به منظور کاهش موارد خاص شهروندی را به فردی بدهد که دارای شرایط سخت غیر معقول نباشد.
 
 
بی تفاوتی نسبت به شرایط متقاضی به عنوان اصلی برای اعطای شهروندی کانادا در نظر گرفته شده است.
 
اداره مهاجرت دارای تمهیدات معقول برای تطبیق با نیازهای متقاضیان شهروندی بود. با این حال، هیچ مرجع مشخصی برای پذیرش افراد دارای ناتوانی در قانون شهروندی وجود نداشت.
 
 
هم اکنون شرایطی منطقی برای پاسخگویی به نیازهای متقاضیان شهروندی که دارای ناتوانی می باشند در قانون شهروندی اضافه شده است.
 
شرایط لازم برای متقاضیان برای حفظ شرایط لازم برای شهروندی از زمانی که برای شهروندی درخواست می کنند تا زمانی که سوگند یاد میکنند فقط برای درخواست های که از 11 ژوئن 2015 به بعد از آن بود اعمال می شد.
 
شرایط لازم بر تمامی پرونده ها اعمال می شود حتی آنهایی که قبل از 11 ژوئن 2015 دریافت شده اند.
 

 تغییراتی که از پاییز 2017 اجرایی شد:

 
شرایط قانون شهروندی سابق
 
شرایط قانون شهروندی فعلی ( اصلاحیه Bill C-6 )
 
متقاضیان می بایست در 6 سال اخیر 4 سال در خاک کانادا زندگی کنند تا بتوانند برای شهروندی اقدام کنند.
 
متقاضیان می بایست در 5 سال اخیر 3 سال در خاک کانادا زندگی کنند تا بتوانند برای شهروندی اقدام کنند.
 
متقاضیان باید مالیات بر درآمد خود را در 4 سال از 6 سال اخیر حضور خود در خاک کانادا ، پرداخت کرده باشند و مدارک آن را ارایه نمایند.
 
 
متقاضیان باید مالیات بر درآمد خود را در 3 سال از 5 سال اخیر حضور خود در خاک کانادا، پرداخت کرده باشند و مدارک آن را ارایه نمایند.
 
 
متقاضی می بایست حداقل 183 روز از هر سال در چهار سال قبل از اقدام به درخواست شهروندی در خاک کانادا می بود.
 
این قانون کاملا برداشته شده است.
 
مدت زمان حضور در کانادا قبل از دریافت اقامت دائم محاسبه نمی شد.
 
 
متقاضی تک تک روزهایی که  تحت عنوان "اقامت موقت " قبل از دریافت اقامت دائم خود در خاک کانادا بوده (نصف روز در ازای یک روز) را تا سقف 365 روز می توانند حساب کند.
 
متقاضیان بین 14 تا 64 سال می بایست دارای دانش زبان می بودند.
 
متقاضیان بین 18 تا 54 سال نیازمند دانش زبان برای دریافت شهروندی هستند.
 

  تغییراتی که ازاوایل سال 2018 اجرایی شده:

 
شرایط قانون شهروندی سابق
 
 
شرایط قانون شهروندی فعلی ( اصلاحیه Bill C-6 )
 
ادراه مهاجرت تصمیم گیرنده اصلی برای پس گرفتن  شهروندی از اکثر پرونده هایی که بود که تقلب کرده یا مدارک جعلی ارائه داده بودند یا آگاهانه مدارکی را پنهان کرده بودند  و دادگاه فدرال فقط پرونده هایی با مسائل امنیتی و بین المللی را بررسی می کرد.
 
دادگاه فدرال تصمیم گیرنده اصلی در تمامی پرونده هایی که شهروندی آنها لغو شده است خواهد شد مگر اینکه فرد تقاضا کند پرونده او را اداره مهاجرت بررسی کند.
 
 
در قانون قبلی به طور واضح اختیاری به افسر پرونده برای ضبط مدارک جعلی داده نشده بود.
 
از سال آینده اختیار ضبط مدارک جعلی به افسران پرونده داده می شود.
 
 

شرایط لازم برای سیتی زن شیپی کانادا

 حقوق شهروندی کانادا

واجد شرایط بودن از طریق عوامل زیر تعیین می شود:

سن - برای دادن درخواست شهروندی، سن شما باید 18 سال یا بیشتر باشد
وضعیت اقامت دائم - باید مقیم دائمی بوده و وضعیت شما نباید غیرقطعی باشد
مدت زمان زندگی در کانادا - بزرگسالان بایستی در پنج سال گذشته قبل از درخواست، به مدت حداقل سه سال (1095 روز) در کانادا زندگی کرده باشند
توانایی در زبان - شما باید از زبان انگلیسی یا فرانسه بخوبی مطلع باشید
مالیات- فرم های مالیات خود را در 3 سال گذشته پر کرده باشید
سابقه جنایی - نباید در شرایطی باشید که (آنطور که در قانون شهروندی مشخص شده است) در تعارض با قوانین کانادا باشید.
آگاهی از کشور کانادا - شما باید حقوق و مسئولیت های شهروندی کانادا را درک کرده و از تاریخ کانادا، ارزش ها، عرف و نمادهای کشور کانادا آگاه باشید.
 

تکمیل و ارسال تقاضانامه پرونده سیتی زن شیپی کانادا


برای شهروند شدن کانادا، باید موارد زیر را انجام دهید:
 - گرفتن مجموعه اطلاعات تقاضانامه
 - مطالعه راهنمای دستورالعمل ها
 - تکمیل فرم تقاضا و ضمیمه کردن مدارک ضروری
 - ارائه سوء پیشینه از هر کشوری در طی 4سال قبل که بیش از 183 روز منقطع یا ممتد در آن ساکن بوده اید.
 - پرداخت هزینه و دریافت رسید لازم
 - پست کردن فرم درخواست و مدارک
می توانید از خدمات سازمان مهاجرتی گنجی در این زمینه برخوردار شوید. پر نمودن فرم ها و تکمیل مدارک مورد نیاز (کامل و جامع)، بررسی پرونده شما و دریافت تاییدیه تقاضانامه شما، بررسی وضعیت پرونده تان و ... به عهده ما خواهد بود.
 هزینه شهروندی کانادا
 

آزمون شهروندی کانادا


برای تعیین دانش خود در مورد کشور کانادا، شما باید آزمون شهروندی را بگذرانید. برای آمادگی بیشتر ، می توانید جزوه آموزشی با عنوان: "کشف کانادا - حقوق و مسئولیت های شهروندی" که توسط مرکز CIC تهیه شده است را مطالعه کنید. این جزوه برای مطالعه بصورت آنلاین، در فرمت های قابل چاپ و همچنین در فرمت های صوتی در دسترس است. همچنین شما می توانید یک نسخه چاپ شده را نیز سفارش دهید تا برایتان ارسال شود. معمولا CIC ، یک نسخه از این جزوه را به همراه تاییدیه دریافت تقاضا، برایتان پست می کند. شما می توانید با استفاده از وب سایت های تعاملی موجود که دارای سوالات آزمون شهروندی می باشند، دانش خود را بیازمائید. یک نسخه فارسی نیز در حین قرارداد می توانید از سازمان مهاجرتی گنجی دریافت نمایید.
توانایی زبان شما در طی فرایند آزمون تعیین می شود. بر اساس نتایج آزمون شهروندی و ارتباطات شما با کارکنان CIC، کافی بودن توانایی شما در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی یا فرانسه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وقتی زمان آزمون فرا برسد، محل و زمان آزمون به شما اعلام می شود.
کارکنان CIC بر اساس تعدادی از عوامل مختلف تصمیم می گیرند که آزمون شما کتبی باشد یا شفاهی. مثلا، اگر در خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی یا فرانسه مشکل داشته باشید، آزمون شما شفاهی خواهد بود.
آزمونهای شفاهی از طریق مصاحبه با قاضی شهروندی انجام می شود.
وقتی برای شرکت در آزمون شهروندی مراجعه می کنید، مدارک زیر را همراه داشته باشید:
 - اصل مدارکی که با تقاضانامه خود فرستاده اید (مدارک شناسایی شخصی، اسناد مهاجرت، و غیره.
 - هر گونه گذرنامه یا مدرک مسافرتی مربوط به چهار سال قبل از تقاضانامه
اگر در آزمون کتبی قبول نشوید به شما اعلام می شود که برای مصاحبه به قاضی شهروندی مراجعه کنید. در آن مصاحبه، قاضی شهروندی به صورت شفاهی سوالات آزمون را از شما سوال می کند و به شما فرصت دیگری را می دهد تا نشان دهید که پاسخگوی همه نیازهای شهروندی (از جمله دانش و زبان) هستید.
 

در لینک زیر می توانید نمونه سوالات مربوط به آزمون شهروندی کانادا را بخوانید:

اخذ اقامت دائم کانادا

تبدیل شدن به یک شهروند کانادایی

 مدت زمان دریافت شهروندی کانادا
اگر در این آزمون قبول شوید و مشخص شود که همه پیش نیازهای لازم را برای شهروندی دارید، از شما برای شرکت در مراسم شهروندی دعوت بعمل خواهد آمد.
در مراسم شهروندی، شما به خانواده کانادا پذیرفته شده و حقوق و مسئولیت های شهروندی کانادا را می پذیرید. قاضی شهروندی معمولا ریاست این مراسم را برعهده داشته و مراسم سوگند را اجرا می کند.
به محض اینکه در مراسم شرکت کرده و سوگند شهروندی را ادا نمودید، شهروند کانادایی محسوب خواهید شد و می توانید گواهی شهروندی خود را دریافت کنید. این برگه گواهی برای اثبات این است که شما یک شهروند کانادایی هستید . همچنین برگه یادبود مراسم را نیز دریافت خواهید کرد که تاریخ کانادایی شدن شما را نشان می دهد. این مدارک را در جای امن و مطمئنی نگهداری کنید.

سرود ملی کانادا
ای کانادا!
خانه ما و سرزمین مادری!
عشق واقعی میهن نهفته در قلب فرزندان توست.
با قلبی درخشان می بینیم ظهور تو را،
ای شمال واقعی، قدرتمند و آزاد!
در هر جایی از این سرزمین،
ای کانادا ، ما برای نگهبانی تو ایستاده ایم.
خدا سرزمین ما را سربلند و آزاد نگاه دارد!
ای کانادا ، ما برای نگهبانی تو ایستاده ایم.
ای کانادا ، ما برای نگهبانی تو ایستاده ایم.
O Canada!
Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise,
The True North strong and free!
From far and wide, O Canada,
We stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.
سوگند شهروندی
من قسم می خورم (یا تایید می کنم)
که به علیا حضرت ملکه الیزابت دوم،
ملکه کانادا،
و وارثان و جانشینان او،
وفادار باشم
و در وفاداری باقی بمانم
و با صداقت کامل،
قوانین کانادا را رعایت کنم
و تمام وظایفم را بعنوان یک شهروند کانادا انجام دهم.
I swear (or affirm)
That I will be faithful
And bear true allegiance
To Her Majesty Queen Elizabeth the Second
Queen of Canada
Her Heirs and Successors
And that I will faithfully observe
The laws of Canada
And fulfil my duties as a Canadian citizen.
 

نکته:


 * بزرگسالان و کودکان بالاتر از 14 سال باید در جشن شهروندی و مراسم ادای سوگند شرکت کنند.
 * گواهی شهروندی کودکان زیر 14 سال به والدین آنها تحویل داده می شود و شرکت این کودکان در مراسم الزامی نیست، البته حضور آنها در این مراسم مورد استقبال قرار می گیرد. خیلی از افراد، دوستان و بستگان خود را برای شاهد بودن این لحظه مهم زندگی خود دعوت می کنند.
 * همچنین معمول است که نمایندگانی از گروه های جامعه و مقامات محلی نیز به این مراسم دعوت شده و در آن شرکت می کنند.

قوانین شهروندی کانادا

 دریافت پاسپورت کانادا

پاسپورت کانادایی بهترین پاسپورت در دنیا

براساس گزارش رتبه بندی پاسپورت ها در جهان، پاسپورت کانادا جزء سه پاسپورت برتر دنیا است. شیوع کرونا باعث افزایش محدودیت های سفر و ایجاد شکافهایی برای توانایی سفر افراد در تمام جهان شده است. با پاسپورت کانادا بدون ویزا می توان به 157 کشور سفر کرد. در این زمان سفر افراد از کشورهایی که گذرنامه آنها اعتبار کمتری دارد و حتی با واکسیناسیون کامل بسیار سخت است. گزارشات از اعتبار پاسپورت نشان میدهد که بزرگترین شکاف جهانی برای سفر ایجاد شده که این اولین گزارش از 17 سال پیش است. 


طبق پاسپورت کانادا ویکی پدیا، شاخص جهانی پاسپورت به سه عامل بستگی دارد:
 • توانایی سفر
 • سرمایه گذاری
 • کیفیت زندگی

اینکه فردی که گذرنامه دارد چقدر راحت می تواند سفر می کند، آن کشور چقدر برای سرمایه گذاران جذاب است و مهاجرت برای مهاجران چقدر آسان است مورد نظر قرار می گیرد. 
 

توانایی سفر

 زندگی در امریکا با پاسپورت کانادا
شاخص کانادا در توانایی برای سفر 97.21 امتیاز است. این شاخص برای فردی که گذرنامه دارد براساس مزایای سفر تعیین می شود مزایای سفر شامل کشورهایی که بدون نیاز به ویزا می توانیم به آنها سفر کنیم یا آسانی سفر به یک کشور مد نظر قرار می گیرد. 

قدرت پاسپورت کانادا


افرادی که پاسپورت کانادایی دارند به راحتی بدون ویزا می توانند به 103 کشور مسافرت کنند، 35 کشور فقط در زمان ورود نیاز به ویزا دارند و 19 کشور نیاز به مجوز سفر الکترونیکی دارند. لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت کانادا شامل 157 کشور است. سفر به آمریکا با پاسپورت کانادا بدون ویزا خواهد بود و امکان کار نیز وجود دارد. گرفتن پاسپورت کانادا نیازمند حضور قانونی با کارت پی آر کانادا حداقل به مدت سه سال در یک بازه زمانی 5 سال است، یعنی برای تبدیل pr به پاسپرت کانادا باید 1095 روز در کانادا حضور داشته باشید تا بتوانید شهروندی کانادا را کسب کنید، البته استثناهایی وجود دارد که در کانال تلگرام گنجی درج کردیم. عکس پاسپورت کانادا 7*5 سانتی متر و رنگ پاسپورت کانادا سرمه ای تیره است. 
 

سرمایه گذاری کانادا


شاخص سرمایه گذاری یعنی کشوری که پاسپورت می دهد چقدر می تواند فرصت های سرمایه گذاری را از خارج جذب کند. این شاخص به ارزیابی اقتصاد کشور ها می پردازد که به تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری سرمایه داران کمک کرده و به نفع کشورهای مرفه با اقتصاد پیشرفته است. 

مهاجرت سرمایه گذاری کانادا


پاسپورت کانادایی به علت سیستم مالی قوی و بازار کار رتبه بسیار بالایی در زمینه سرمایه گذاری دارد. مدت زمان گرفتن ویزای سرمایه گذاری کانادا به نسبت دیگر کشورها خوب است. بهترین سرمایه گذاری در کانادا شامل بخش های املاک، پزشکی، کامپیوتر،معدن و برق خورشیدی است. حداقل سرمایه برای ویزای سرمایه گذاری کانادا با توجه به هر استان متفاوت است. سرمایه گذاری در کانادا 2022 برای مهاجرت بیشتر در برنامه های کبک و استارتاپ و کارآفرینی خواهد بود که حداقل سرمایه برای ویزای سرمایه گذاری کانادا از صدهزار دلار است البته هزینه ویزای سرمایه گذاری کانادا در استان کبک بیشتر می باشد زیرا شرایط گارانتی برای اخذ اقامت نسبت به فدرال دارد. انواع سرمایه گذاری در کانادا به نسبت سن متقاضی و رشته و تحصیلات متغیر است که معمولا افراد بالای 40 سال را شامل می شود. خرید ملک در کانادا 2022 بیشتر در شهرهای ونکوور، تورنتو، مونترال، کلگری و ساسکاتون است که خرید خانه در کانادا با وام جزو مزایای پاسپورت کانادایی است.
 تجربه زندگی در کانادا

کیفیت زندگی کانادا


شاخص کیفیت زندگی شامل عواملی مثل آزادی، محیط زیست، رفاه و دیدگاه کلی در مورد مهاجرت می باشد. 

سطح زندگی در کانادا


کانادا در زمینه توسعه پایدار، آزادی، محیط زیست، شادی و پذیرش مهاجران نمره بالایی دارد. کانادا به عنوان کشوری است که از مهاجرت بسیار حمایت می کند. براساس شاخص پذیرش مهاجران گالوپ، کانادا اولین کشور برای پذیرش مهاجران است. زندگی در کانادا برای ایرانیان خوب بوده و طبق آمار 2021 حدود 400هزار ایرانی در کانادا زندگی می کنند. بهترین شهر کانادا برای ایرانیان؛ ونکوور، تورنتو و مونترال است. همیشه توجه داشته باشید قبل از مهاجرت به کانادا باید مزایا و معایب زندگی در کانادا را بررسی کرد. تفاوت زندگی در ایران و کانادا نیز در بخش های تحصیل رایگان، بیمه درمان رایگان و امنیت اجتماعی قابل بررسی است. هزینه های زندگی در کانادا به نسبت درآمد در کانادا بسیار مناسب است.

در جهان امروز با داشتن یک پاسپورت قوی کانادایی به راحتی می توانیم به هر کشوری سفر کنیم. با توجه به اهداف مهاجرتی سه سال آینده کانادا، مهاجران بسیار زیادی می توانند پاسپورت کانادایی را دریافت کنند. 
البته پاسپورت دومینیکا و پاسپورت پرتغال نیز برای افراد دیگر که زمان برای آنها مهم است نیز قابل بررسی است.

Citizenship_Survey_Infographic

 

مزایای شهروندی کانادا


یکی از دلایل مهاجرت به کانادا برای مهاجران، حس تعلق به کشور کانادا و دریافت شهروندی این کشور است. مزایای اقامت دائم کانادا یعنی شما تا هر زمانی که بخواهید می توانید در خاک کانادا بمانید اما شهروندی به معنای داشتن پاسپورت کانادا و همه حقوق شهروندی این کشور مثل حق رای و دریافت تابعیت قانونی کانادا مثل یک شخص کانادایی است. 
برای دریافت شهروندی کانادا از طریق اقامت دائم دلایل مهم و زیادی وجود دارد. 
همانطور که در کتاب سیتیزن شیپ کانادا به فارسی هم درج شده، به غیر از امنیت و غرور شهروندی کانادا، مزایای دیگری وجود دارد که افراد مقیم دائم به این مزایا دسترسی ندارند. 

در اینجا پنج فایده دریافت شهروندی کانادا را بیان می کنیم. 

اطمینان و قطعیت شهروندی کانادا

 مزایای شهروندی کانادا
کارت اقامت دائم کانادا برای مدت 5 سال اعتبار دارد. در این مدت افراد می توانند برای شهروندی کانادا اقدام کنند. افراد مقیم دائم باید قبل از درخواست برای شهروندی حداقل 3 سال از پنج سال را در کانادا حضور داشته باشند. اگر شما شهروند کانادا هستید نیازی نیست که وضعیت شهروندی خود را تمدید کنید. 
شهروندی کانادا یا همان سیتیزن شیپی کانادا به صورت نامحدود اعتبار دارد. 

داشتن فرصت های شغلی بیشتر در کانادا


شهروندان کانادا می توانند برای مشاغلی که افراد مقیم دائم کانادا به آن دسترسی ندارند درخواست بدهند. بعضی از مشاغل دولتی یا امنیتی، افرادی را که شهروند کانادا هستند را جدای از ملیت آنها استخدام می کنند. .
 

ثبات وضعیت شهروندی کانادا


افراد مقیم دائم را بدون توجه به اینکه چه مدتی در کانادا زندگی کرده اند می توانند از کانادا اخراج کنند. 
اما شهروندان کانادا فقط به چند دلیل تابعیت کانادا خود را از دست می دهند. براساس قانون کانادا اگر شهروندی از طریق دروغ، کلاهبرداری یا پنهان کردن شرایط مالی بدست آمده باشد یا با توجه به خطر برای امنیت، نقض حقوق بشر یا دیگر جنایات سازمان یافته باشد، شهروندی کانادا لغو می شود. 
 

داشتن حق رای در انتخابات کانادا


براساس قانون اساسی کانادا، شهروندان کانادایی حق رای دادن یا کاندیداتوری در پارلمان فدرال کانادا را دارند. آنها می توانند در انتخابات نامزد هم بشوند و نماینده رای دهندگان در مورد مسائل مهم کانادایی ها باشند. 
 

مزایای شهروندی کانادا برای کودکان


شهروندان کانادایی می توانند تابعیت را به فرزندان خود منتقل کنند. هر فردی که در کانادا متولد شود تابعیت کانادایی دارد اما فقط شهروندان کانادا می توانند به صورت قانونی به کودکانی که در خارج از کانادا متولد شده اند تابعیت را انتقال دهند. اما به نظر اقای گنجی وکیل رسمی مهاجرت کانادا، این فرزندان که در خارج از کانادا به دنیا آمده اند نسل دوم حساب می شوند و نمی توانند به فرزندانشان شهروندی کانادا را انتقال دهند.
 

داشتن پاسپورت کانادایی

 قوانین شهروندی کانادا
شهروندان کانادایی پاسپورت کانادایی دارند. شهروندان کانادایی می توانند بدون ویزا به بیشتر کشورهای جهان سفر کنند یا در زمان ورود ویزای خود را دریافت کنند. این کشورها شامل آمریکا، انگلیس و کشورهای شینگن و بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. پاسپورت کانادایی به دارنده خود حق ورود، ماندن و خروج از کانادا را می دهد. 
کانادا تابعیت دو گانه را به رسمیت می شناسد یعنی کانادا ضمن حفظ تابعیت دیگر متقاضی به او اجازه می دهد تا شهروند کانادا شود. اگر کشور محل تولد شما تابعیت دو گانه را به رسمیت بشناسد شما می توانید دو پاسپورت داشته باشید. اگر کشور شما تابعیت دو گانه را به رسمیت نمی شناسد می توانید مزایا و معایب پاسپورت کشورهای دیگر را بررسی کنید. 
 

تشریفات شهروندی کانادا


شهروندی کانادا، آخرین و کامل ترین راه برای عضویت در خانواده کانادایی است. همه متقاضیان باید سرود ملی کانادا را بخوانند و سوگند شهروندی کانادا را به دو زبان انگلیسی یا فرانسه در برابر قاضی بگویند. بعد از آن تابعیت کانادا به آنها داده می شود.
 

سیتی زن شیپی کانادا


حدود 86 درصد از افرادی که مقیم دائم کانادا هستند شهروندی کانادا را دریافت کرده اند که این نرخ بسیار بالایی نسبت به کشورهای غربی است. براساس گزارشات آماری کانادا، در سالهای اخیر تمایل به اخذ اقامت کانادا افزایش پیدا کرده است. 
زمانی که افراد مقیم دائم شهروندی کانادا را دریافت می کنند این هم به نفع خودشان است و هم به نفع کشور کانادا است. از طریق شهروندی مهاجران حق رای پیدا می کنند و می توانند حتی در کشور خود حضور داشته باشند و شهروندی شرایط مالی و اقتصادی مهاجران را بهبود می بخشد. 


مدرک شهروندی کانادا یک سندی است که نشان می دهد شما شهروند کانادا هستید و می توانید با استفاده از آن برای پاسپورت کانادایی اقدام کنید. 

اگر این شرایط را داشته باشید شما شهروند کانادا نیستید:

 •  شما از یک پدر و مادری در کانادا که دیپلمات خارجی بودند متولد شدید.
 •  تابعیت کانادایی بنا بر دلایلی از شما سلب شده باشد.
 •  شما تابعیت کانادا را رها کرده اید و برای دریافت دوباره آن اقدام نکرده اید. 
 •  با یک شهروند کانادایی ازدواج کرده اید. 
 •  از طریق یک شهروند کانادایی، تابعیت شما پذیرفته شده است. 
 •  درخواست پنا ه ندگی شما قبول شده باشد. 
 •  شما سالها به عنوان مقیم دائم کانادا در این کشور زندگی کرده اید. 
 •  افرادی که در تاریخ 28/1/1388 یا بعد از این تاریخ از والدین کانادایی در خارج از کانادا متولد شده اند اما هیچ یک از والدین در کانادا به دنیا نیامده اند 

با وجود شرایط ذکر شده در بالا الان سیتی زن کانادا نیستید ولی شاید شما بتوانید از طریق یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا اقدام کنید و شهروندی کانادا را دریافت کنید. 

اگر یکی از شرایط زیر را داشته باشید شهروند کانادا هستید:

 •  شما در کانادا متولد شده اید اما نه از پدرو مادر که دیپلمات خارجی هستند.
 •  شما به علت تغییر قانون شهروندی، شهروند کانادا شدید. 
 •  شما برای شهروندی اقدام کرده اید و شهروندی را دریافت کرده اید. 
 •  اگر یکی از والدین یا قیم قانونی برای شهروندی شما اقدام کرده و شما در کودکی شهروندی کانادا را دریافت کرده اید. 
 •  شما در خارج از کانادا متولد شده اید و حداقل یکی از والدین بیولوژیکی یا قانونی شما در زمان تولد در کانادا متولد شده اند یا قبل از تولد شما شهروند کانادا بوده اند. 
 

شهروند نسل اول در کانادا

 حقوق شهروندی کانادا
بعضی اوقات اگر کسی خارج از کانادا به دنیا بیاید، از همان هنگام تولد، شهروند کانادا محسوب خواهد شد و به این فرد شهروند نسل اول  کانادا می گوییم. برای آنکه کسی شهروند نسل اول بشود لازم است که یکی از والدین وی در داخل خاک کانادا به دنیا آمده باشد یا قبل از تولد شما شهروند کانادا بوده اند.همچنین والدین غیر بیولوژیک کانادایی، که والدین قانونی فرزند خود در بدو تولد هستند، می توانند شهروندی کانادا را به فرزندان نسل اول خود که در خارج از کانادا متولد شده‌اند، منتقل کنند. شهروندانی که در کانادا متولد شده اند یا شهروندی را دریافت کرده اند براساس این قانون نسل اول محسوب می شوند. اگر بعد از این تاریخ 28/1/1388 در خارج از کانادا از کانادایی های نسل اول متولد شده باشید می توانید شهروندی کانادا را دریافت کنید. 

اگر قبل از این تاریخ در خارج از کانادا متولد شده باشید و قبلا مدرک شهروندی را دریافت نکرده باشید برای دریافت شهروندی کانادا با مشکل روبه رو می شوید. دولت کانادا نمی تواند شهروندی کسی را از وی بگیرد. تنها مورد استثنا وقتی است که آن فرد برای دریافت شهروندی خود تقلب کرده باشد.

شهروند نسل دوم در کانادا


اگر شما از پدر و مادری که هر دو یا یکی از آنها در کانادا به دنیا آمده یا قبل از تولد شما شهروندی کانادا را کسب کرده به دنیا نیامده باشید، شهروند نسل اول نیستید. شهروند نسل دوم کانادا فردی است که از پدربزرگ و مادربزرگ شهروند کانادا به دنیا آمده ولی در خارج از خاک کانادا و لذا نمی تواند شهروندی کانادا را کسب کند.
یعنی اگر پدر یا مادر کانادایی تان، شما را در خارج از خاک کانادا به دنیا بیاورند و سپس شما فرزندی در خارج از خاک کانادا به دنیابیاورید این فرزند دیگر شهروند کانادا نخواهد بود و فقط شما شهروندی را کسب کرده اید زیرا فرزند تازه به دنیا آمده نسل دوم می باشد.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

 • سهمیه بندی طرح ها
 • افزایش قیمت ویزا
 • سخت تر شدن برنامه
 • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن