فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

اسپانسرشیپ پدر و مادر Parent and Grandparent Sponsorship

بازگشت

 اسپانسرشیپ پدر و مادر     Parent and Grandparent Sponsorship

افراد مقیم PR کانادا یا سیتی زن کانادا میتوانند برای پدر و مادر خویش از دو روش اسپانسرشیپ والدین و سوپرویزا اقامت کانادا را کسب نمایند. این فرد که در حال حاضر در کانادا است و زمینه مهاجرت والدین خود به کانادا را فراهم کرده است اسپانسر Sponsorr نامیده می شود.
همه ساله در بخش اسپانسرشیپ پدر و مادر برای اخذ اقامت دائم کانادا تعدادی پرونده پذیرفته می شود ، که در سال 2018 برابر 10000 پرونده بود.
افرادی که در این روش به کانادا می آیند مقیم دائم محسوب می شوند و بعد از مدت قانونی می توانند تقاضای سیتی زن شیپی بدهند. برای اقدام از این روش فرد مقیم کانادا باید دارای شرایط زیر باشد:
.1مقیم دائم کانادا Permanent Resident یا شهروند کانادا Citizen باشد.
.2بیش از 18 سال سن داشته باشد.
.3درآمد او در کانادا در سه سال گذشته کمتر از میزان مشخص شده نباشد (رجوع کنید به جداول زیر) البته درآمد همسر نیز می تواند برای جبران کمبود درآمد کلی خانواده محاسبه شود.
4.اسپانسرکننده باید نامه ای (Undertaking) مبنی بر تامین کلیه هزینه های والدین خود در 20 سال آینده را امضاء نمایند.
5.در مورد اسپانسرهای قبلی خود الزاماتی را به دولت کانادا نداشته باشد.
مبنای درآمد براساس محاسبه اداره درآمد کانادا و notice of assessment می باشد. چنانچه اسپانسر شونده از دولت کانادا درخواست حمایت مالی کند، دراین صورت فرد اسپانسر باید تمام هزینه ها را تقبل کند. اگر همسر فرد بخواهد برای جبران کمبود درآمد خانواده اقدام کند ابتدا باید برگه Co-signer را امضا کند.
 
حداقل میزان درآمد برای اسپانسرشیپ خانواده
برای اسپانسر نمودن یکی از اعضا خانواده، شما (فرد مقیم کانادا یا همسرتان یا هردو نفر) باید بیش از حداقل میزان مشخص شده درآمد داشته باشید. این میزان وابسته به تعداد نفرات خانواده شما و تعداد نفراتی که می خواهید اسپانسر نمایید دارد. همچنین در مورد هر استان کانادا متفاوت است.
برای اسپانسر نمودن باید شما این مقدار درآمد را در 3 سال گذشته داشته باشید. این بدان دلیل است که اسپانسر بتواند بعد از ورود پدر و مادر خود به کانادا، بتواند هزینه های آنها و خانواده خود را تامین نماید.
در جدول زیر حداقل میزان درآمد به علاوه 30% برای تمام استانهای کانادا بجز کبک مشخص شده است:

حداقل درآمد 2013 حداقل درآمد 2014 حداقل درآمد 2015 حداقل درآمد 2016 حداقل درآمد 2017 تعداد افراد خانواده اسپانسر به علاوه پدر و مادر
$37705 $38272 $38618 $39371 $39813 2 نفر
$46354 $47051 $47476 $48404 $48945 3 نفر
$56280 $57125 $57642 $58768 $59426 4 نفر
$63833 $64791 $65377 $66654 $67400 5 نفر
$69950 $73072 $73733 $75174 $76015 6 نفر
$77879 $81355 $82091 $83695 $84631 7 نفر
$7929 $8271 $8358 $8522 $8616 هر فرد اضافه
 
 
در جدول زیر حداقل میزان درآمد برای اسپانسر خانواده برای افراد مقیم کبک مشخص شده است:
 
حداقل درآمد  تعداد افراد خانواده اسپانسر به علاوه پدر و مادر
23113$ 1 نفر
31200$ 2 نفر
38521$ 3 نفر
44303$ 4 نفر
49307$ 5 نفر
5004$ هر فرد اضافه بیشتر از 5 نفر در خانواده
 

 
البته نکته مهم این است که این برنامه کمی زمان بر است، در حال حاضر این برنامه در 3 مرحله صورت میگیرد: در مرحله اول تمامی افراد در سایت اداره مهاجرت ثبت نام می کنند سپس دولت به صورت رندوم برای 5تا10هزار نفر دعوتنامه ارسال می کند در مرحله دوم وضعیت مالی اسپانسر در کمتر از دو ماه در اداره Mississauga بررسی می شود و در مرحله بعد  به ویزا آفیس مربوطه ارسال می شود

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما