برنامه سابقه کار کانادایی

مسیر نما :

5-1 پاسخ سوالات متداول مهاجرت به کانادا برای متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی Canadian Experience Class CEC

1-5-1 متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی چه کسانی هستند؟

متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی گروهی از متقاضیان مهاجرت هستند که با ویزای کار موقت در کانادا بمدت یکسال مشغول به کار دائم هستند و با این برنامه میتوانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. 
 

1-5-2 شرایط گروه متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی چیست؟

متقاضیان این گروه می بایست حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت کانادایی در 36 ماه گذشته داشته باشند. متقاضیان این گروه باید تمایل به زندگی خارج از کبک داشته باشند. )برای کبک باید از آن استان اقدام نمایید) پرونده متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی از طریق سیستم اکسپرس اینتری بررسی می شود و متقاضیان این گروه قبل از ارسال پرونده خود باید دعوتنامه ITA دریافت کنند. 
 

1-5-3 آیا متقاضیان زندگی در کبک می توانند از طریق گروه متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی اقدام نمایند؟

متقاضیانی که سابقه کار در استان کبک و تمایل به زندگی در این استان دارند می بایست از طریق برنامه دارندگان سابقه کار کبکی که مختص این استان است و نحوه خاص انتخاب خود را دارد اقدام نمایند.
 

1-5-4 آیا متقاضیانی که اقامت موقت در کانادا دارند می توانند برای گروه دارندگان سابقه کار کانادایی اقدام نمایند؟

بله، تمامی سوابق کاری داخل کانادا برای این برنامه محاسبه می شوند به شرطی که متقاضی تمایل به زندگی خارج از کبک داشته باشد.
 

1-5-5 آیا سابقه کاری متقاضی می بایست مرتبط با تحصیلاتش باشد؟

برای متقاضیان دارای تحصیلات خارجی نیازی نیست که سابقه کار مرتبط با تحصیلات باشد. داشتن یکسال کار با درآمد برابر 1560 ساعت تجربه کار کانادایی بعلاوه مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح CLB5 درمشاغل گروه B و مدرک زبان CLB7 در مشاغل گروه A – 0   الزامی است. باید نسبت به سابقه کار خود حتما ویزای کار مرتبط گرفته باشید مخصوصا در مشاغل مدیریتی. مشاغل گروه D و C برای برنامه گروه تجربه کانادایی محاسبه نخواهد شد. سابقه خوداشتغالی و کارکواپ یا کارآموزی یا حین تحصیل محاسبه نمی شود.
 

1-5-6 اگر فردی در حال حاضر به کشور خود بازگشته باشد واجد شرایط گروه متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی می باشد؟

بله، در زمان ارسال پرونده متقاضیان باید یک سال سابقه کار تمام وقت کانادایی در سه سال گذشته داشته باشند.
 

1-5-7 آیا متقاضیانی که مدرک تحصیلی یک ساله و یا گواهی از یک موسسه آموزش عالی کانادایی دریافت کرده اند می توانند برای گروه دارندگان سابقه کار کانادایی اقدام نمایند؟

این افراد می بایست دوره تحصیلی دو ساله در کانادا گذرانده باشد و از یک موسسه آموزش عالی کانادایی فارغ التحصیل شده باشند. متقاضیانی که در مدت دو سال یک دوره فوق لیسانس یک ساله و یک دوره تحصیلی یک ساله در یک موسسه آموزش عالی کانادایی گذرانده باشند شامل این قانون می شوند. دانشجویان بین المللی که تحصیل خود را به اتمام رسانده و در دوره Post Graduate Work Permit هستند می توانند برای این برنامه اقدام نمایند.این برنامه نیاز به جاب آفر نیزندارد.
 

1-5-8 آیا دوره های آموزش زبان انگلیسی یا فرانسه به عنوان زبان دوم برای متقاضیان دارندگان سابقه کار کانادایی محاسبه می شوند؟

خیر، دوره های آموزش زبان انگلیسی یا فرانسه برای متقاضیان دارندگان سابقه کار کانادایی محاسبه نمی شوند.
 

1-5-9 آیا متقاضیان گروه دارندگان سابقه کار کانادایی می توانند مستقیما برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام نمایند؟

از تاریخ 01/01/2015 متقاضیان گروه دارندگان سابقه کار کانادایی می بایست از طریق سیستم اکسپرس اینتری اقدام نمایند و نمی توانند مستقیما برای این برنامه اقدام نمایند. متقاضیان بعد از انتخاب از استخر اکسپرس اینتری و دریافت دعوتنامه ITA می توانند برای دریافت اقامت دایم اقدام نمایند. این افراد باید مدارک اثبات تمکن مالی خود و خانواده یا مدارک شغلی مرتبط را نشان دهند.