امتیازبندی نیروی متخصص کبک: دانش زبان


 مدرک آیلتس
امتیازبندی نیروی متخصص کبک

6.دانش زبان Language Proficiency:
 
در این بخش متقاضی از دانش زبان فرانسه و انگلیسی خود امتیاز کسب می کند. برای کسب امتیاز شما ملزم به ارائه مدرک معتبر زبان خود همراه با پرونده هستید.اگر جمع کل امتیاز های شما بدون داشتن مدرک زبان بالاتر از میزان قبولی است شما می توانید مدرک زبان را ارائه ندهید ولی توجه داشته باشید که هیچ امتیازی از مدرک زبان نخواهید گرفت. البته پیشنهاد می کنیم حتما دانش زبان فرانسه را برای مصاحبه داشته باشید.
محاسبه این بخش بسیار سخت و دارای نکات فراوانی است که مستلزم داشتن تجربه ارسال و قبولی چندین پرونده کبک است. در جدول زیر به اختصار نمرات را مشاهده کنید.(این اطلاعات نباید توصیه حقوقی و مبنای امتیاز بندی قرار گیرد.(
توانایی صحبت کردن همسر نیز 6 امتیاز می دهد.

زبان فرانسه
 
 
 
A1 A2  B1  B2  C1  C2 
Listening 
 
0 0 0 5 6 7
Speaking
 
0 0 0 5 6 7
Reading
 
0 0 0 1 1 1
Writing
 
0 0 0 1 1 1
 
 
زبان انگلیسی
 
 
 
Beginner-CLB 1-4  Intermediate-CLB 5-8  Advanced-CLB 9-12
Listening  0
 
1 2
Speaking  0
 
1 2
Reading  0
 
1 1
Writing  0
 
1 1

 مدرک تف فرانسه TCF