گواهینامه رانندگی در استان اونتاریو

سیستم Graduated Licensing برای وسایل نقلیه مسافری

 Learner’s Permit ،G1  یا مجوز مبتدی:

این مجوز در سن 18 سالگی با گذراندن امتحان تئوری چند گزینه ای جاده و معاینه چشم قابل دریافت می باشد. صدور گواهینامه G1 راننده مبتدی را مجاز به راندن در جاده ها با همراهی شخصی که دارای گواهینامه رانندگی در اونتاریو است (به مدت 4 سال) و محتوی الکل خون (BAC) وی کمتر از 0.05 است می نماید. راننده همچنین نمی تواند در بزرگراه های ردیف های 400 و سایر آزاد راه های پرسرعت (مگر اینکه همراه با یک تعلیم دهنده مجاز باشد) یا بین 12 نیمه شب تا 5 صبح رانندگی نموده و می بایست BAC وی در سطح صفر باشد.

 

Probationary license ،G2  یا گواهینامه مشروط:

این گواهینامه پس از دارابودن گواهینامه G1 به مدت 12 یا 8 ماه در صورتی که راننده دوره آموزش رانندگی تائیدشده توسط وزارت را تکمیل و گذرانده باشد قابل دریافت می شود. شخص دارنده این گواهینامه می تواند وسیله نقلیه ای را به مدت 14 روز پس از تکمیل امتحان جاده G2 بدون بیمه تا زمانی که وسیله نقلیه بیمه شده باشد براند. گواهینامه مشروط پس از تکمیل موفقیت آمیز امتحان جاده دریافت می شود. در این مرحله راننده هنوز می بایست BAC خود را در سطح صفر حفظ نماید. از سپتامبر 2005، رانندگان نوجوان دارای گواهینامه G2 در حمل تعداد مسافران زیر 19 سال در طی رانندگی زمان شب محدود شده اند.

 

Full License ،G  یا گواهینامه کامل:

 پس از 1 سال از دارابودن گواهینامه G2 راننده می تواند امتحان جاده اضافه تری را که اغلب شامل رانندگی در بزرگراه های 4 باندی می باشد بعمل آورد. با تکمیل موفقیت آمیز، فرد می تواند گواهینامه کامل را که دارای محدودیتی نبوده و نیازمند امتحان های بیشتر تا سن 80 سالگی نمی باشد را دریافت نماید (به شرطی که گواهینامه جدید خود را هر 5 سال تجدید نماید). رانندگان 80 ساله یا مسن تر می بایست امتحان دانش و معاینه چشم را تکمیل، در یک جلسه آموزشی گروهی 90 دقیقه ای جهت تجدید گواهینامه خود شرکت نموده و حداکثر تعداد سالهایی که یک گواهینامه می تواند صادر شود 2 سال است.
 

 

تبدیل گواهینامه رانندگی ایرانی به کانادایی

برای اطلاع از سوالات آزمون آزمایشی گواهی‌نامه‌ رانندگی جی1 انتاریو، به صورت آنلاین و رایگان در شبکه های اجتماعی به ما پیام دهید.


سیستم Graduated Licensing برای موتورسیکلت ها

 Class M1

موتورسیکلت ها، شامل موتورسیکلت با سرعت محدود (اسکوتر) و دوچرخه موتوری (موتورگازی). سطح graduated licensing 1. دارندگان می توانند موتورسیکلت را تحت شرایط خاص برانند: محتوی الکل خون (BAC) می بایست صفر باشد، رانندگان تنها می توانند در طی ساعات روشنایی روز (1 تا 2 ساعت پس از غروب) برانند، نمی توانند در هر بزرگراهی با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت به استثنای بزرگراه های 11، 17، 61، 69، 71، 101، 102، 144 و 655 برانند و نمی بایست مسافر حمل نمایند.


Class M2

موتورسیکلت ها، شامل موتورسیکلت با سرعت محدود (اسکوتر) و دوچرخه موتوری (موتورگازی). سطح 2 graduated licensing. دارندگان می توانند موتورسیکلت را با سطح الکل خون صفر برانند. دارندگان می توانند همچنین وسیله نقلیه Class G را تحت شرایطی که برای دارنده گواهینامه G1 بکار رود برانند.
Class M2 with Condition L:
موتورسیکلت با سرعت محدود (LSM) یا فقط موتورگازی.

 

Class M

موتورسیکلت ها، شامل موتورسیکلت با سرعت محدود (اسکوتر) و دوچرخه موتوری (موتورگازی). دارندگان می توانند همچنین وسیله نقلیه Class G را تحت شرایطی که برای دارنده گواهینامه Class G1 بکار رود برانند.

Class M with Condition L
موتورسیکلت با سرعت محدود (LSM) یا فقط موتورگازی ها. موتورسیکلت های با سرعت محدود. موتورسیکلت هایی با حداکثر سرعت 70 کیلومتر در ساعت می باشند. در صورت تولید پس از 1988 این وسایل با برچسب "LSM/MVL" شناخته می شوند.
 

انواع گواهینامه های استان اونتاریو

 Class F

اتوبوس معمولی با حداکثر ظرفیت مسافر 24 نفر و آمبولانس ها. همچنین مجاز به راندن وسایل نقلیه در Class G می باشند.

Class E

اتوبوس مدرسه با حداکثر ظرفیت مسافر 24 نفر. همچنین مجاز به راندن وسایل نقلیه در Class F و Class G می باشند.

Class D

هرگونه کامیون یا ترکیب وسایل نقلیه متجاوز از 11000 کیلوگرم به شرط آنکه وسیله نقلیه یدکی بالای 4600 کیلوگرم نباشد. همچنین مجاز به راندن وسایل نقلیه در Class G می باشند.

Class C

هرگونه اتوبوس عادی با ظرفیت سرنشین طراحی شده برای بیش از 24 مسافر. همچنین مجاز به راندن وسایل نقلیه در Class D، Class F و Class G می باشند.

Class B

هرگونه اتوبوس مدرسه با ظرفیت سرنشین طراحی شده برای بیش از 24 مسافر. همچنین می تواند وسایل نقلیه را در Class C، Class D، Class E، Class F و Class G براند.

Class A with Condition R
رانندگان با گواهینامه محدود Class A از راندن وسیله نقلیه موتوری که در حال کشیدن تریلرهای دوبل یا وسیله نقلیه موتوری که در حال کشیدن یک تریلر با ترمزهای کمپرسی می باشد.

Class A

هرگونه یدک کش – تریلر یا ترکیب وسیله نقلیه موتوری و وسایل نقلیه یدکی، جایی که وسایل نقلیه یدکی متجاوز از وزن ناخالص کل 4600 کیلوگرم باشد. همچنین مجاز به راندن وسایل نقلیه در Class A with Condition R، Class D و Class G می باشند.
استان اونتاریو سیستم graduated licensing را از 1994 استفاده نموده است. یک راننده می تواند به مدت 20 ماه یک گواهینامه کامل دریافت نماید. در هر حال راننده می بایست دارای یک گواهینامه G کامل در طی 5 سال کسب یک مجوز مبتدی (G1) باشد. در سال 2006، اونتاریو قانونی را تصویب کرد که دادگاه را مجاز به تعلیق گواهینامه دانش آموزی که دبیرستان را ترک کرده، تا زمان رسیدن به 18 سالگی نموده است.
 
محکومیت های تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی معمولاٌ همراه نمرات منفی علیه گواهینامه شخص منظور خواهد شد. اگرچه علیرغم باور عموم، نمرات دارای تاثیر مستقیم در درجات بیمه نخواهد داشت. نمرات منفی توسط وزارت حمل و نقل جهت تعیین تعلیقات گواهینامه بنابر خلاف های راهنمایی و رانندگی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

ایین نامه راهنمایی رانندگی انتاریو

گواهینامه رانندگی پیشرفته (EDL) رانندگی در کانادا و آمریکا

رانندگان خارج استانی می بایست گواهینامه رانندگی اونتاریو را در صورت اقامت بیش از 90 روز دریافت نمایند. افراد مقیم جدید می بایست پس از 60 روز از زندگی در اونتاریو درخواست نمایند. از آغاز جون 2009، اونتاریو شروع به صدور گواهینامه رانندگی پیشرفته (EDL) به عنوان حق انتخابی برای افراد مقیم به محض درخواست نموده است. این گواهینامه تقریباٌ از نظر بصری مشابه گواهینامه رانندگی عادی با 2 وجه متمایز است. اولی کد پرینت شده با قابلیت ماشین خوانی در پشت کارت می باشد (از نظر بصری مشابه کدگذاری یکسانی روی پاسپورت کانادایی می باشد). دومی، یک ریزتراشه RFID تعبیه شده است. این تغییرات در پاسخ به احتیاطات امنیتی بالا در مسیرهای مرز خشکی ایالات متحده آمریکا صورت پذیرفت. تغییرات، رویه های سریعتری را در عبور مرزی مجاز نموده، همچنین جایگزین ارزان تری برای یک پاسپورت کانادایی می باشد.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن