فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امتیازبندی Express Entry

بازگشت
https://www.ganjico.com//directory/ganjicocom/editor/k.jpg
امتیاز بندی برنامه "ورود سریع" در سال 2020 ، Express Entry – Comprehensive Ranking System
 
برنامه ورود سریع برای اخذ اقامت در روش نیروی متخصص برای سه گروه زیر است:
Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class, and Canadian Experience Class
این برنامه از ابتدای ژانویه 2015 آغاز میشود و پرونده های دریافتی تا قبل از این تاریخ با همان قانون 2014 بررسی می شوند.
در این برنامه مبنای امتیاز بندی ها تغییر کرده است در سیستم قبلی حداکثر 100 امتیاز وجود داشت.(شما باید 67 امتیاز برای قبولی بدست می آوردید)، ولی در برنامه جدید حداکثر 1200 امتیاز وجود خواهد داشت. که 500 امتیاز به فاکتورهای فردی متقاضی تعلق می گیرد. اگر متقاضی متاهل باشد 460 امتیاز به فاکتورهای فردی متقاضی و 40 امتیاز به فاکتورهای همسر او تعلق می گیرد.
 
جزئیات امتیاز متقاضی اصلی (مجرد): (500 امتیاز(
سن:
حداکثر 110 امتیاز فرد می تواند کسب کند. که بیشترین امتیاز به سن 20تا29 تعلق می گیرد.متقاضیانی که کمتر از 18 و بیش از 44 سال سن داشته باشند امتیازی را کسب نخواهند کرد.
 
تحصبلات:
حداکثر 150 امتیاز به نوع مدرک و سطح آن تعلق می گیرد.
 
دانش زبان (زبان اول(
حداکثر 136 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 34 امتیاز و مجموعا 136 امتیاز کسب کنید.در بعضی موارد نیاز به CLB 9 به بالا دارید.برای محاسبه نمره آیلتس خود طبق CLB کلیک کنید .
 
دانش زبان (زبان دوم(
حداکثر 24 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 6 امتیاز و مجموعا 24 امتیاز کسب کنید.
 
تجربه کار در کانادا:
حداکثر 80 امتیاز براساس تعداد سال های کارکرد شما در کانادا تعلق می گیرد. این امتیاز بر مبنای حرفه شما براساس کد های NOC میباشد.
 
جزئیات امتیاز متقاضی اصلی (متاهل): (500 امتیاز(
سن:
حداکثر 100 امتیاز فرد می تواند کسب کند. که بیشترین امتیاز به سن 20تا29 تعلق می گیرد.متقاضیانی که کمتر از 18 و بیش از 44 سال سن داشته باشند امتیازی را کسب نخواهند کرد.
 
تحصبلات:
حداکثر 140 امتیاز به نوع مدرک و سطح آن تعلق می گیرد.همچنین 10 امتیاز نسبت به سطح تحصیلات همسر دریافت می کنید.
 
دانش زبان (زبان اول(
حداکثر 128 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 32 امتیاز و مجموعا 128 امتیاز کسب کنید.همچنین 20 امتیاز نسبت به دانش زبان همسر شما در انگلیسی یا فرانسه محاسبه می شود که برای هر مهارت 5 امتیاز خواهید داشت.در بعضی موارد نیاز به CLB7 به بالا دارید.برای محاسبه نمره آیلتس خود طبق CLB کلیک کنید.
 
دانش زبان (زبان دوم(
حداکثر 20 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 5 امتیاز و مجموعا 20 امتیاز کسب کنید.
 
تجربه کار در کانادا:
حداکثر 70 امتیاز براساس تعداد سال های کارکرد شما در کانادا تعلق می گیرد. این امتیاز بر مبنای حرفه شما براساس کد های NOC میباشد.همچنین همسر شما نیز از این بخش 10 امتیاز کسب می کند اگر سابقه کار در کانادا داشته باشد.
 
 
فاکتورهای مهارتی:
براساس سیستم CRS از این بخش 500 امتیاز کسب می کنید. این 500 امتیاز از 5 بخش کسب خواهد شد. و حداکثر 50 امتیاز.5بخش به شرح زیر هستند:
-          تحصیلات + دانش زبان
-          سابقه کار کانادایی+تحصیلات
-          دانش زبان+تجربه کار خارجی
-          تجربه کار کانادایی+تجربه کار خارجی
-          مدارک فنی (برای مشاغل حرفه ای)

خلاصه امتیاز بندی در سیستم ورود سریع    CRS  :
 
عنوان شـــــــــرح متاهل مجرد حداکثر امتیاز قابل کسب
فرد اصلی پرونده سن 100 110 500
تحصیلات 140 150
دانش زبان 150 160
تجربه کار در کانادا 70 80
       
همسر تحصیلات 10 -
دانش زبان 20 -
تجربه کار در کانادا 10 -
 
فاکتورهای مهارتی تحصیلات + دانش زبان 50 50 50 100
سابقه کار کانادایی+تحصیلات 50 50
دانش زبان+تجربه کار خارجی 50 50 50
تجربه کار کانادایی+تجربه کار خارجی 50 50
مدارک فنی (برای مشاغل حرفه ای) 50 50 50
 
پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی برای مشاغل مدیریتی 200
پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی دیگر مشاغل 50
انتخاب توسط دولت استانی کانادا 600
 
 امتیازهای اضافی
 
خواهر یا برادر ساکن کانادا (شهروند یا مقیم دائم) 15
توانایی زبان فرانسه   ( CLB 7 به بالا) و توانایی زبان انگلیسی CLB 5 به بالا 30
تحصیلات دانشگاهی در کانادا 30
جــــــــمــــــــع کــــــــل 1200
 
سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما