کمک یابی در امور قانون خانواده

کمک یابی در امور قانون خانواده 

هدف از تدوین این متن ارائهٔ درک ساده و ابتدایی از مسائل حقوقی میباشد که البته جایگزینی در امر کمک گرفتن و مشاوره حقوقی برای یک فرد بشمار نمیرود. در صورت درگیری با مسائل قانون خانواده توصیه میشود برای آشنایی با گزینهٔ های ممکن و حفظ حقوق خود در اسرع وقت از مشاورهٔ حقوقی کانادا کمک بگیرید.
از هم پاشیده شدن یک خانواده برای زنان و فرزندانشان موقعیتی دشوار و پردغدغه  به حساب می آید. اگر شما و شریک زندگیتان از هم جدا شده باشید، با مسائل حقوقی زیادی سرو کار خواهید داشتید. به احتمال زیاد باید در خصوصی حمایتهای مالی، رسیدگی به امور فرزندان و تقسیم اموال خانوادگی تصمیم بگیرید که اینها خود مسائلی دشوار بشمار میروند. برخی از زوجها خودشان میتوانند از عهده این مسائل برآیند، اما در اکثر مواقع برای رسیدگی به این امور به کمک نیاز دارند.
قبل از جستجوی وکیل، بهتر است ابتدا دربارهٔ وضعیت و شرایط خود اطلاعات حقوقی کلی بدست آورید. وب سایتهای زیر اطلاعات حقوقی رایگان را بمنظور کمک به آگاهی بیشتر شما درباره حق و حقوق، مسئولیتها و گزینه های قانونی ارائه میدهند:

 آموزش قانون خانواده برای زنان

Family Law Education for Women (FLEW) www.onefamily law.ca

برنامه اطلاعات قانون خانواده

Family Law Information Program -FLIP از طریق کمکهای قانونی انتاریو (لیگال اید) در دسترس میباشد www.legalaid.on.ca 

آموزش حقوق اجتماعی انتاریو

Community legal Education Ontario -CLEO
www.cleo.on.ca

حقوق قانونی شما your legal rights

www.yourlegalrights.on.ca

وزارت دادکستری انتاریو

www.attorney general.jus.gov.on.ca
 
از مراکز زیر نیز میتوانید اطلاعات حقوقی رایگان دربارهٔ قانون خانواده، روندهای دادگاهی، فرمها و ارجاع به وکیل دریافت کنید:
 ۰ مراکز اطلاعات قانون خانواده Family Law Information Centres-FLIC واقع در دادگاههای خانواده سراسر استان
 ۰ مراکز خدمات قانون خانواده کمکهای حقوقی (لیگال اید) Legal Aid Family Law Service Centres -FLSC در حال حاضر در تورنتو، نورت یورک، بر متون، نیومارکت، سارنیا، وینذر، چاتهام و ولاند واقع شده اند
 ۰ دفاتر قانون خانواده لیگال اید Legal Aid Family Law Offices در حال حاضر در کنورا، اتاوا و تاندر برای واقع شده اند
برای استفاده از برخی از این خدمات شاید مجبور شوید ثابت کنید که از عهدهٔ مخارج یک وکیل بر نمی آیید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این خدمات و پیدا کردن مراکز نزدیک خود لطفا از وب سایت لیگال اید انتاریو Legal Aid Ontario  www.legalaid.on.ca دیدن کنید و یا با تلفن رایگان 8258-668-800-1 تماس بگیرید.

تصمیم گیری دربارهٔ زمان نیاز به وکیل

شما در هر وضعیتی به وکیل نیاز نخواهید داشت، اما مهم است که برای بسیاری از مشکلات قانون خانواده از مشاورهٔ حقوقی کمک بگیرید، در غیر اینصورت ممکن است برخی از حقوق مهم و مسلم خود را بعلت بی اطلاعی از دست بدهید. هنگام تصمیم گیری دربارهٔ نیاز داشتن یا نداشتن به یک وکیل خانواده سوالات زیر را مد نظر داشته باشید:
۰ مسئلهٔ شما چقدر اهمیت دارد؟ (آیا در معرض خطر از دست دادن فرزندان یا خانه خود هستید؟ آیا با سوء استفاده و آزار شریک زندگیتان مواجه شده اید؟)
 ”آیا شما و شریک زندگیتان میتوانید به آرامی و معقولانه باهم صحبت کنید؟ (آیا فکر میکنید با شریک زندگیتان میتوانید به یک راه حل منصفانه برسید؟) آیا تماس با شریک زندگیتان برای شما راحت و امن است؟
 ۰ آیا او وکیلی را برای خود اختیار کرده است؟
 ۰ آیا مایلید به دادگاه مراجعه کنید؟
 ۰ آیا پول کافی برای استخدام یک وکیل در اختیار دارید؟
 آیا برای کمکهای حقوقی (لیگال اید) واجد شرایط هستید؟
 ۰ آیا فرد دیگری بغیر از وکیل میتواند به شما کمک کند؟
 ”آیا میتوانید برخی از موارد را بدون وکیل و سایر موارد را با وکیل انجام دهید؟

سوء استفاده توسط شریک زندگی
اگر رابطه زناشویی شما توام با سوء استفاده و آزار بوده یا هست، این خدمات برای کمک به شما موجود میباشند:
شما میتوانید با خط امداد کمک به زنان آزاردیده    assaulted women’s helponline تماس بگیرید:
  416-863-0511    (در تورنتو)
  01-866-863-0511   (تلفن رایگان)
 01-866-863-7868  (تلفن ناشنوایان)
 
خط تلفن 24 ساعته مواقع بحرانی با خدماتی به بیش از 150 زبان، 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در دسترسی میباشد. در مواقع اضطراری میتوانید (از طریق 911) با پلیس تماس بگیرید.
2. در صورت مراجعه به دادگاه خانواده، مددکاران داد گاه حمایت از خانواده میتوانند به شما کمک کنند. این مددکاران به بازماندگان خشونت خانوادگی که درگیر روند دادگاه قانون خانواده هستند، کمک میکنند و میتوانند موارد زیر را برای شما فراهم نمایند:
 . ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ روند دادگاه خانواده
. کمک به آماده کردن شما برای اقدامات دادگاه خانواده
. ارجاع شما به سایر خدمات و حمایتهای اجتماعی ویژه
. کمک به شما در طرح ایمنی مثل رفت و آمد بی خطر به دادگاه
 ۰ همراهی کردن شما به جلسات دادگاه، در برخی موارد .
در صورت نیاز به دسترسی به مددکار دادگاه حمایت از خانواده، با خط حمایت از قربانیان به شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:
416-314-2447(در تورنتو)
1-888-579-2888 (تلفن رایگان)
3. اگر در رابطه زناشویی خود با سوء استفاده یا آزار مواجهه بوده اید یا هستید، بسیار مهم است که با یک وکیل صحبت کنید.
نحوهٔ یافتن وکیل خانواده شما باید وکیل مناسبی را برای خود اختیار کنید. در این کتابچه وکیل یا خدمات حقوقی خاصی به شما توصیه نمیشود. اگر وکیل خانواده نمیشناسید، این مراکز میتوانند در یافتن وکیل به شما کمک کنند:

.1 کمکهای حقوقی (لیگال اید) انتاریو 

Legal Aid Ontario-LAO
لیگال اید انتاریو به شهروندان انتاریو که از عهدهٔ هزینه های وکیل بر نمی آیند کمکهای حقوقی ارائه میدهد. این خدمات قادر به کمک تمام مسائل حقوقی نمیباشد، اما شاید بتوانید با ارائهٔ مجموعه ای از موضوعات خانوادگی مثل موارد زیر کمک بگیرید: مشاجرات جدی درباره سرپرستی، دسترسی، خرجی (نفقه) و یا اموال دعاوی مرکب و چند بعدی برای تغییر احکام مربوط به سرپرستی، دسترسی و یا خرجی (نفقه(
لیگال اید در موارد حمایت از کودکان نیز کمک میکند.
 
برای درخواست لیگال اید انتاریو با مرکز خدمات مشتری (Client Service Centre) به شماره تلفن 8258-668-800-1 تماس بگیرید. اطلاعات این مرکز به بیش از 200 زبان در دسترس میباشد. (برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ گواهی لیگال اید لطفاً به صفحات زیر مراجعه کنید(.

.aخشونت خانوادکی اگر با خشونت یا سوء استفاده مواجه هستید و به کمکهای حقوقی فوری نیاز دارید، میتوانید از طریق برنامه تفویض اختیار در امور خشونت خانوادگی

Family Violence Authorization Program با یک وکیل تقاضا کنید. این برنامه از طریق برخی از سرپناه (شلتر) های زنان، دفاتر حقوقی محلی، مراکز خدمات قانون خانواده و تماس با مرکز خدمات مشتری لیگال اید(Legal Aid's Client service Centre)  به تلفن 1-800-688-8258ارائه میشود.
حتی اگر در معرض خطر فوری قرار ندارید، بسیار مهم است که موضوع سوع استفاده و آزار شریک زندگیتان چه در حال و چه در گذشته را به اطلاع لیگال اید برسانید.میتوانید از آنها بخواهید تا اطلاعات شما را خصوصی و محرمانه نگه دارند.
در مواقع بروز خشونت خانوادگی، لیگال اید انتاریو هنگام تصمیم گیری در بارهٔ واجد شرایط بودن شما برای استفاده از کمکهای حقوقی، در مورد پرداخت هزینه وکیل از سخت گیری و جدیت قوانین خود میکاهد. آگاهی از خشونت یا سوع استفاده به لیگال اید کمک میکند تا نیازهای حقوقی شما را بهتر تشخیص داده و سریعتر در دریافت کمکهای حقوقی به شما کمک کند.

.bخدمات مشاوره اختصاری لیگال اید

 اگر با مشکل خانوادگی مواجه هستید و قوانین لیگال باید برای افراد کم درآمد انتاریو در مورد شما صدق میکند، شاید بتوانید تا 20 دقیقه از طریق تلفن با یک وکیل صحبت کنید. مشاورهٔ اختصاری شامل نظر کلی وکیل براساس واقعیتهای وضعیت حقوقی شما میباشد. وکیل میتواند در مورد راههای حقوقی با شما صحبت کند و اقداماتی که در مورد موضوع پرونده تان میتوانید انجام دهید را به شما پیشنهاد کند. وکیل یاد شده را حضوری ملاقات نخواهید کرد و او نمیتواند وکالت شما را در دادگاه بعهده بگیرد. این خدمات در لیگال اید انتاریو از طریق تماس با شمارد 8258-668-800-1 موجود است و خدمات مترجمی نیز به بیش از 200 زبان در دسترسی میباشد. بهتر است قبل از تماس با این مرکز تمام شواهد، مدارک و سوالات خود را آماده داشته باشید.

.2 دفاتر (کلینیک های) حقوقی محلی

 شاید دفتر حقوقی محلی بتواند شما را به یک وکیل خانواده در منطقه خودتان معرفی کند. در انتاریو علاوه بر 77 دفتر حقوقی محلی، 17 دفتر تخصصی حقوق نیز وجود دارند که بر کمک به گروههای خاصی تمرکز میکنند. برای دسترسی به نزدیکترین و بهترین دفتر حقوقی در محل زندگیتان میتوانید با خط اصلی لیگال اید انتاریو به شماره
 8258-668-800  تماس بگیرید و یا از وب سایت www.legalaid.on.ca دیدن کنید۔
 
Justice Net .3

 Justice Net یک مرکز خدماتی غیر انتفاعی است که به افراد نیازمند به مشاورهٔ حقوقی و فاقد شرایط برای لیگال اید کمک میکند. JusticeNet میتواند در یافتن وکیلی با دستمزد کمتر به شما کمک کند. برای دسترسی به یک وکیل مختصی این امر در منطقهٔ خود از راهنمای موجود در وب سایت www.justicenet.ca استفاده کنید و یا با تلفن رایگان 3219-919-866-1 تماس بگیرید.
 
.4 وکلای خانواده با وکالت خصوصی

 برای دسترسی به یک وکیل خصوصی امور خانواده میتوانید از توصیه های اقوام، دوستان یا مددکاران سازمانهای اجتماعی یا سرپناههای زنان استفاده کنید. هدف شما از پیدا کردن وکیل باید کسی باشد که به او اطمینان داشته باشید و از کار کردن با او احساسی راحتی کنید. فقط این که دوست شما از وکیل بخصوصی راضی بوده و یا فامیلتان وکیلی را به شما توصیه نموده دلیل نمیشود آن وکیل برای شما نیز مناسب باشد. از طریق تماسی با خدمات زیر میتوانید به وکیل خصوصدای دسترسی پیدا کنید:
• خدمات ارجاع وکیل انجمن حقوقد انان کانادائی علیا
  Lawyer Referral Service Law Society of Upper Canada (LSUC)
میتواند نام یک وکیل را در منطقهٔ خودتان به شما ارائه دهد تا یکبار مشاورهٔ نیم ساعته رایگان با شما داشته باشد. سپس شما میتوانید برای استخدام این وکیل تصمیم بگیرید، اما مجبور نیستید.
 416-947-3330  در تورنتو
 1-800-268-8326 تلفن رایگان
فهرست راهنمای وکلای انجمن حقوقدانان کانادای علیا  Lawyer Directory  Law Society of Upper Canada -LSUC
 
وب سایت www.isuc.on.ca دارای مشخصات وکلای مجاز و متخصصی خانواده در انتاریو میباشد.
 Canadian Family Law Lawyers Network, شبکه ای از وکلایی است که امور وکالت در قانون خانواده را انجام میدهند. وکیل عضو این شبکه در شهر شما ظرف 24 ساعت بعد از دریافت نام و شماره تلفنتان با شما تماس خواهد گرفت. اولین تماس محرمانه و رایگان است. بعد از صحبت با آن وکیل میتوانید دربارهٔ استخدام وی تصمیم بگیرید، اما اجباری در کار نیست. در این خصوصی میتوانید فرم درخواستی را در وب سایت www.cflln.ca تکمیل نمایید و یا با تلفن رایگان 4869-660-888-1 تماس بگیرید.

.5سرپناه (شلتر) محلهٔ شما مختص زنان آزار دیده نیز ممکن است بتواند شما را به یک وکیل خانواده محلی ارجاع دهد.
 

 وکیل کشیک (Duty Counsel)
اگر شما باید در دادگاه حاضر شوید و وکیلی در اختیار نداشته باشید، شاید بتوانید از یک وکیل کشیک در دادگاه، مشاورهٔ حقوقی رایگان دریافت کنید. برای این امر لازم است ثابت کنید که توان مالی پرداخت هزینه یک وکیل را ندارید.
وکلای کشیک در بسیاری از دادگاههای خانواده حضور دارند و میتوانند روال دادگاهی را برای شما توضیح دهند، در تهیه مدارک دادگاهی و یا در مذاکرات حل و فصل مشکلتان به شما کمک کنند. در برخی موارد ممکن است این وکلا بتوانند نمایندگی شما را در دادگاه برای مسائل ساده بعهده بگیرند.
در برخی از دادگاههای خانواده میتوانید از دانشجویان رشتهٔ حقوق نیز کمک بگیرید. این دانشجویان میتوانند در تکمیل نمودن فرمهای دادگاهی به افرادی که وکیل در اختیار ندارند کمک کنند.

 برنامه اطلاعات اجباری  Mandatory Information Programs
اگر شما یا شریک زندگیتان در دادگاه خانواده پرونده ای را به جریان انداخته اید، باید الزاماً هر یک از شما در برنامه اطلاع رسانی شرکت کنید. این برنامه دربارهٔ روال دادگاهی توضیح میدهد و منابع محلی را برای خانواده هایی که قصد متارکه و یا طلاق دارند فراهم میسازد. برنامه اطلاع رسانی اجباری )Mandatory Information Programs (MIPs دادگاههای خانواده سراسر انتاریو ارائه میشود. این اطلاعات بصورت آنلاین نیز از طریق برنامه اطلاعات Family Law Information Program (FLIP)  در وب سایت www.legalaid.on.ca موجود میباشد.
 
.3 خدمات میانجی گری خانواده

 میانجیگری راه حلی است که شرکای زندگی میتوانند با کمک یک میانجی اختلافات خود را خارج از دادگاه حل و فصل کنند. میانجی شخص ثالثی است که مورد قبول و اعتماد شرکای زندگی میباشد. دولت، خدمات میانجیگری خانوادگی را در تمام دادگاههای انتاریو ارائه میدهد. این خدمات در محل دادگاه برای پرونده هایی که در همان روز تعیین شده اند، بطور رایگان موجود میباشد.
اگر شما یا شریک زندگیتان طبق قانون لیگال اید جزو افراد کم درآمد باشید، لیگال اید انتاریو خدمات میانجیگری را بطور رایگان برای شما فراهم میسازد. شما میتوانید در برخی از دادگاهها، مراکز خدمات قانون خانواده و مراکز اطلاعات قانون خانواده، خدمات میانجیگری لیگال اید را درخواست کنید.
 
اگر یک رابطه زناشویی توام با سوء استفاده و آزار بوده است یا باشد، در این مورد همیشه خدمات میانجی گری توصیه نمیشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانجیگری میتوانید "قانون خانواده و روشهای حل اختلاف غیر دادگاهی" را مطالعه یا کنفرانسی مجازی (Webinar) تحت عنوان "ناسازگاری، دادگاه یا روش دیگر؟: روشهای مختلف برای حل و فصل مشاجرات خانوادگی" را در وب سایت FLEW تماشا کنید: WWW.onefamilylaw.ca 

نحوهٔ پرداخت دستمزد وکیل خانواده

.1گواهی لیگال اید انتاریو Legal Aid Ontario -LAO
استخدام یک وکیل مستلزم پرداخت هزینه است. اگر شما از عهده پرداخت هزینه یک وکیل بر نمی آیید، دولت انتاریو میتواند در این امر به شما کمک کند. میتوانید برای کواهی لیگال اید انتاریو درخواست کنید تا به شما در پرداخت خدمات وکیل برای برخی از مسائل قانون خانواده کمک کند.
گواهی، نوعی مدرک یا پیمانی است که هزینهٔ یک وکیل را بعنوان نمایندهٔ شما از طرف لیگال اید به تعداد ساعات معینی تضمین میکند. تعداد ساعت به نوع کمک حقوقی بستگی دارد که شما نیاز دارید و در گواهی قید شده است (گاهی اوقات میتوانید ساعات بیشتری به آن اضافه کنید). گاهی اوقات لیگال اید انتاریو گواهی را به شرطی در اختیار شما قرار میدهد که هزینهٔ وکالت را بازپرداخت نمایید.
اگر طبق قوانین لیگال اید انتاریو شما واجد شرایط برای گواهی لیگال اید باشید، میتوانید وکیلی به انتخاب خود استخدام کنید. تمام وکلا گواهی لیگال اید قبول نمیکنند. هنگام تماس برای تعیین وقت، در مورد اینکه وکیل مورد نظر پروندهٔ لیگال اید را قبول میکند، حتماً سوال کند.
چنانچه تحت سوء استفاده یا زورگویی شریک زندکیتان قرار گرفته باشید، میتوانید از گواهی لیگال اید برای برخورداری از دو ساعت مشاورهٔ حقوقی رایگان استفاده نمایید که در اینصورت مجبور به اثبات کم درآمدی خود نخواهید بود.
شما باید فرمی بنام " اجازه به وکیلی در امور خشونت خانوادکی - "Advice Lawyer Family Violence Authorization را تکمیل کنید. این فرم را میتوانید از دفاتر حقوقی محلی، سرپناههای زنان، مراکز خدمات قانون خانواده و یا از طریق تماس مستقیم با لیگال اید دریافت کنید.
 
 برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست گواهی لیگال اید میتوانید شخصاً از یکی از مراکز خدمات قانون خانواده لیگال اید درخواست نمایید، از وب سایت www.legalaid.on.ca دیدن کنید و یا با تلفنهای زیر تماس بگیرید:
  416-979-1446  در تورنتو
  1-800-688-8258 تلفن رایگان
  1-866-641-8867 تلفن ناشنوایان

2۔ وکلائی خصوصی

 اگر گواهی لیگال اید در اختیار ندارید و خودتان باید حق الوکالهٔ یک وکیل را بپردازید، بسیار مهم است که حتماً از نحوهٔ پرداخت صورتحساب او آگاه شوید. قبل از شروع کار، مطمئن شوید که دربارهٔ هزینه ای که از شما مطالبه خواهد کرد، برآوردی از هزینه پرونده تان و روشهای دیگر برای پرداخت هزینه بحث و تبادل نظر کنید. حق الوکاله معمولا براساسی ساعات کار وکیل به اضافهٔ سایر هزینه ها از قبیل فتوکپی مدارک، مخارج دادگاه ناشی از کار روی پرونده شما بعنوان هزینه های دفتر وکالت محاسبه میشود.
شما این حق را دارید که در هر زمانی از ریز صورتحساب خود مطلع شوید. در خلال کار بر روی پرونده، ایده خویی است که اغلب نحوه صورتحساب وکیلتان و مهلت پرداخت آن را از او بپرسید. برخی از وکلا با پرداخت "مقیاسی متغیر" موافقت میکنند، یعنی در صورت پایین بودن درآمدتان، نرخ کمتری را با شما حساب خواهند کرد.
اطلاعات مربوط به وکیل هنگام تماس با یک وکیل حتماً تجربه کاری او را درسابقه آشنایی با قانون در کانادا و قوانین خانواده سوال کنید. همچنین جستجوی وکیلی با شرایط زیر حائز اهمیت است:
 . اگر شما در معرض سوء استفاده قرار گرفته باشید، آیا او دارای تجربهٔ کاری در امور خشونت خانوادگی هست
 ۰ به دقت به شما گوش میدهد
 . مطالب را طوری برای شما توضیح میدهد که بفهمید
 ۰ به سوالات شما پاسخ میدهد
 . مشاوره و راهنمایی میکند و در عین حال خواسته های شما را در بارهٔ مشکلات خانوادگی در نظر میگیرد
 ۰ اگر فردی را برای حمایت بهمراه خود بیاورید، ایرادی ندارد
 ۰ درصورت نیاز به شما کمک میکند تا یک مترجم (شفاهی) پیدا کنید
 ۰ شما را وادار به تعجیل در کار نمیکند
 ۰ به تماسهای تلفنی شما، ظرف چند روز پاسخ میدهد
 ۰ در مورد صورتحسابها واضیح و روشن توضیح میدهد
 ۰ در صورت داشتن گواهی لیگال اید، آن را از شما قبول میکند
 . با معلولیت یا ناتوانی شما کنار می آید
 . اگر از او بخواهید، شما را در بیرون از دفتر خود ملاقات خواهد کرد
 ۰ در صورت لزوم، به شما اجازه میدهد که فرزندانتان را به دفترش بیاورید
 
بخاطر داشته باشید برای تماسهای تلفنی و ملاقات با وکیلتان آماده و مرتب باشید. سوالاتتان را مطرح کنید و مطمئن شوید که جوابهای آنها را میفهمید. شما میتوانید برای بخاطر سپردن نکات مهم، یادداشت بردارید و یا از فردی مطمئن بخواهید که همراه شما به دفتر وکیل بیاید. شما باید قادر باشید در مقابل آن فرد بطور واضح و صادقانه صحبت کنید و مطمئن شوید که وی اطلاعات شما را بطور محرمانه و خصوصی حفظ خواهد کرد.
 
آماده باشید تا وکیلاتان سئوالات زیادی را از شما بپرسند. مهم است که با وکیلتان صادق باشید و در مورد اینکه شریک زندگیتان تا بحال نسبت به شما زورگویی یا بدرفتاری نشان داده است به او اطلاع دهید. هر چه اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت خود در اختیار وکیلاتان قرار دهید، او بهتر میتواند به شما کمک کند.
اگر کار کردن با زبان فرانسه برای شما راحتتر است، میتوانید "خدمات زبان “French Language Services and Family Lawرا در وب سایت WWW.OnefamilylaW.Ca FLEW مطالعه کنید و یا در وب سایت undroitdefamille.ca به قسمت زنان انتاریو و قانون خانواده مراجعه کنید.

دسته بندی خبرها
مهمترین های کانادا
پادکست ها
پربازدیدترینها

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن