فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Knowledge of child دانستنیهای کودکان

بازگشت

دانستنیهای کودکان
به عنوان والدین یا سرپرست فرزندانتان، شما می خواهید که بتوانید به بهترین شکل ممکن از فرزندان خود مراقبت نمائید. این بخش از این راهنما اطلاعاتی را در اختیار شما می گذارد تا در کار مراقبت از فرزندانتان به شما کمک نموده و نیازهای اساسی را برای کودکان پیش دبستانی و مدرسه ای شما تامین نماید:

نکات قبل از زایمان در کانادا
مراقبت از کودک
مدرسه
واکسن
ایمنی کودکان
کمک به خانواده
حق و حقوق من در دوران بارداری
 

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما