Family sponsorship Canada

 For more details, please refer to the links below
SPONSOR YOUR SPOUSE
SPONSOR YOUR PARENTS
SPONSOR YOUR CHILDREN

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن