ورک پرمیت ساسکاچوان ورک پرمیت ساسکاچوان

ورک پرمیت ساسکاچوان

1 رکورد یافت شد

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن